El Centre Excursionista de Catalunya posseeix un dels fons fotogràfics històrics més importants del país amb prop de 750.000 imatges.

Ja des de l’inici de l’entitat, al darrer quart del segle XIX, la fotografia ha estat present com a instrument de difusió del coneixement, tant en col·leccions d’imatges preparades per a ser projectades per tal d’il·lustrar les conferencies impartides a la seva seu, com per la seva utilització per il·lustrar gràficament el Butlletí del Centre.

El 1909 Geroni Martorell impulsa el projecte de L’Inventari Gràfic de Catalunya, deutor de projectes europeus com el francès Mission Héliographique, amb l’objectiu d’inventariar el patrimoni artístic-cultural del país. És aquest any que prenem com a data oficiosa de la fundació de l’Arxiu Fotogràfic.

Les primeres plaques que es conserven a l’Arxiu són uns col·lodions de la dècada de 1860, i de forma més o menys continuada podem anar resseguint tot el final del segle XIX i la totalitat del segle XX fins a l’actualitat.

Si bé a l’origen de l’Arxiu la seva premissa geogràfica era Catalunya, els interessos dels socis eren geogràficament molt més amplis. I si bé lògicament una part molt important de les imatges són de Catalunya, n’hi ha també una quantitat estimable de tot el món: del Pirineu, d’Europa, i des dels Estats Units a Argentina fins del Japó a Macau.

L’Arxiu també es caracteritza per allotjar-hi força diversitat de procediments fotogràfics: procediments prefotogràfics com llanternes màgiques, i pròpiament fotogràfics com col·lodions, nitrats de cel·lulosa, gelatino-bromurs sobre placa de vidre o paper, acetats, polièsters, excepcionalment més d’un miler d’autocroms, així com còpies sobre paper a l’albúmina, cianotipies, o processos pigmentaris.

La diversitat d’autors, més d’un centenar, ofereix també un ampli ventall temàtic a les seves imatges. La muntanya i l’excursionisme lògicament hi son presents, així com la reproducció del patrimoni, l’art i l’arquitectura, l’esport, l’enginyeria, l’etnografia, o la vida quotidiana de la societat en general.

Mencionar que l’Arxiu també disposa d’una interessant col·lecció d’instruments fotogràfics com ara càmeres de totes les èpoques, ampliadores o equipaments diversos, així com llibres i documents tècnics.

Aquest interessant patrimoni que custodia l’Arxiu s’ha anat constituint al llarg dels anys gràcies a les donacions dels propis fons dels socis de l’entitat, i posteriorment de no socis que han fet confiança a la institució per tal de preservar els seus fons.

Coincidint amb el centenari de la seva fundació, l’any 2009, l’entitat ha aconseguit un finançament extraordinari de l’Obra Social de La Caixa amb la finalitat d’adequar i modernitzar les seves instal·lacions, preservar el material amb mesures de conservació, digitalitzar i catalogar els seus fons, i donar a conèixer a la ciutadania els seus fons a través d’entorns TIC.

L’Arxiu ofereix als socis, particulars i entitats serveis que són propis dels arxius i bancs d’imatges, com ara l’adquisició d’imatges, tant en suport paper com digital, per a l’estudi i la recerca, per a publicacions, per a exposicions o per emissions de televisió. Paral·lelament, l’Arxiu programa de forma regular un seguit d’activitats i conferències, publica llibres, i produeix exposicions amb la voluntat d’itinerar que són ofertes a entitats públiques i privades.

Antic emplaçament de l’Arxiu Fotogràfic a l’actual sala de juntes, 1924

Antic emplaçament de l’Arxiu Fotogràfic a l’actual sala de juntes, 1924

25% de descompte en la compra de fotografies per als socis del cec en l’Arxiu Fotogràfic.

Tarifes

Arxius digitals (20 cm; 300 ppp; 8 b/c)*  Finalitat Preu
Ús públic
editorial / premsa / exposició / audiovisual / multimèdia / web / comunicació pública
Amb finalitat de lucre 70 €
 Sense finalitat de lucre 35€
 Suplement portada 70 €
 Suplement contraportada 35 €
 Ús comercial
Publicitari, marxandatge….
Fins 5000 unitats 140 €
 Superior 5000 unitats 280 €
 Ús particular  Recerca documental, docència  15 €
  Fotocòpies DIN A4  0,50 €

*Mides superiors a 20 cm suplement de 1€ per centímetre.

Còpies paper (paper fotogràfic plàstic)

Dimensions Preu
13×18 cm 10€
18×24 cm 20 €
24×30 cm 25 €
30×40 cm 30 €
40×50 cm 38 €
50×60 cm 50 €
60×80 cm 60 €
70×100 cm 75 €

Còpies paper sobre bastidor lleuger 1cm (acabat blanc o negre)

Dimensions Preu
24×30 cm 40 €
30×40 cm 50 €
40×50 cm 60 €
50×60 cm 80 €
60×80 cm 100 €
70×100 cm 120 €

Per mides superiors consultar el preu. 25%  de descompte pels socis. Per a qualsevol ús de qualsevol document menció obligatòria: © Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya
Les  editorials  que  utilitzen  imatges  de  l’Arxiu,  un  cop  publica  l’obra,  n’han  d’enviar  dos exemplars.

Coleccions

L’Estudi de la Masia Catalana va ser un projecte ideat i finançat per l’industrial i mecenes Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), que encarregà el seu desenvolupament al Centre Excursionista de Catalunya sota la direcció de l’arquitecte Josep Danés i Torras (1895-1955). El seu objectiu era aprofundir en el coneixement de la masia catalana, tot decidint fixar imatges del masos i el seu entorn en un ventall impressionant de fotografies, amb la finalitat de publicar una gran obra, en la qual la masia fos estudiada sota diversos aspectes: arquitectura, mobiliari, indumentària i comportament humà i social.

Veure arxiu

L’apartat de col·leccions incorpora dues tipologies d’agrupacions fotogràfiques. D’una banda, els conjunts d’imatges d’una temàtica concreta recollits per afeccionats, com ara l’arquitectura romànica i, de l’altra, les col·leccions que es van establir a l’arxiu per tal d’organitzar les fotografies segons el seu format, com és el cas de les diapositives de vidre de format 8×10 cm emprades antigament per il·lustrar les conferències realitzades a l’entitat.Aquest fons fou cedit l’any 1975 al CEC per la senyora Núria Delétra-Carreras Patxot.

Veure arxiu

Col·lecció de fons fotogràfic personals organitzat alfabeticament pels noms del autors. [A-G], [I-N] , [O], [P-Z].

Veure arxiu

Projectes