D’acord amb el que estableix l’article 22 de l’Estatut del Centre Excursionista de Catalunya, la Junta Directiva d’aquesta entitat, reunida en sessió el passat 8 de juny del 2017, va aprovar la convocatòria de dues Assemblees Generals Extraordinàries per al dimarts 28 de novembre de 2017. La primera de les assembles es durà a terme a la sala Moragues del Born Centre de Cultura i Memòria (pl. Comercial, 12), de Barcelona, a les 19:00 h en primera convocatòria i a les 19:30 h en segona convocatòria, segons el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, del nou Estatut del Centre Excursionista de Catalunya.

La segona Assemblea General Extraordinària se celebrarà de forma consecutiva a la primera amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Informe de la Presidència.
  3. Aprovació, si escau, de les noves quotes de socis.
  4. Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2018.
  5. Torn obert de paraules

La Junta Directiva

 

Per consultar tota la documentació de l’assemblea -Acta Assemblea General Ordinària, Estatuts, Quotes i Presupost 2018- cal que us adreceu a atenció al soci.