El proper dimarts 15 de maig es convoca l’Assemblea General Ordinària del Centre Excursionista de Catalunya corresponent a l’exercici 2017. L’acte assembleari es durà a terme a la sala Moragues del Born Centre de Cultura i Memòria (pl. Comercial, 12), de Barcelona, a les 19:00 en primera convocatòria, i a les 19:30 en segona convocatòria, segons el següent

ORDRE DEL DIA

• Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

• Lectura i aprovació, si escau, de la memòria de l’any 2017.

• Aprovació, si escau, del reglament intern.

• Actualització del pla estratègic. Resum d’activitats en curs:

· Presidència.
· Refugis.
· Voluntariat i comissions.
· Centres escolars.
· Infants i jovent.
· Escola de Muntanya i Guies.
· Viatges CEC.
· Cultura.

• Ratificació, si escau, dels canvis a les vocalies de la Junta.

· Separació de la Vocalia de Ciència i Cultura. Incorporació de la Sra. Catherine Perelló com a vocal de Cultura.
· Canvi del vocal de Joves. Dimiteix el Sr. Guillem Belda i s’incorpora la Sra. Jordina Munrós.
· Canvi de la Vicepresidència Segona. Dimiteix el Sr. Miquel Roset i assumeix la vicepresidència el Sr. Lluís Gómez (inicialment vocal de Veterans).

• Presentació de la nova imatge corporativa.

• Aprovació, si escau, de l’estat de comptes, balanç i liquidació del pressupost del 2017.

• Torn obert de paraules.
La Junta Directiva