Barranc Furco dia 4 de juny, activitat exclusiva per al grup de joves del CEC.