Benvolgut soci/sòcia,

Dirigeixo aquesta carta a tots els socis i sòcies en nom propi i de tot l’equip humà que treballem al CEC. L’objectiu és compartir amb vosaltres la situació en què ens trobem i les perspectives de futur immediat.

L’actual Junta Directiva, que tinc l’honor de presidir, va iniciar el seu mandat el passat mes de març amb una candidatura que, plena d’il·lusió, plantejava un canvi important, a molts nivells, per poder adreçar la situació delicada en què es trobava el nostre CEC.

La ferma voluntat de construir un nou club i capgirar el moment crític en el qual es trobava es va dibuixar en el pla estratègic i el pla de viabilitat per als propers tres anys, pla que vam tenir ocasió de presentar als socis i sòcies en l’Assemblea del passat 28 de novembre.

Transcorreguts els primers nou mesos del nostre mandat, ja s’han assolit una sèrie de fites importants, les més significades de les quals voldria compartir amb vosaltres:

  • Elaboració i aprovació d’un nou estatut modern, d’acord amb la legislació vigent, que dota l’entitat de la flexibilitat necessària per a la seva correcta gestió.
  • Nova dinàmica de participació dels socis i sòcies que permet unir forces.
  • Reorganització de l’entitat per a una gestió de l’activitat transversal que compta amb diferents comissions segons les preferències de cadascú.
  • Elaboració d’un pla estratègic amb objectius concrets que s’ha començat a desenvolupar amb força i ha comportat la preparació d’un pla de viabilitat (2018 -2020) que marca les prioritats i recursos.
  • Aprovació en Assemblea General del pressupost per a l’any 2018 un mes abans de l’inici de l’exercici. Aquest pressupost preveu reduir de forma molt significativa el dèficit del 2018 amb un fort creixement de les activitats del centre.
  • Reducció de les despeses i increment notable dels ingressos respecte de l’any anterior (a 30 de setembre).
  • Inici d’un projecte social a Ciutat Vella amb el suport de la Fundació Bancària “la Caixa” i en col·laboració amb la Fundació de l’Esperança i la Fundació Mercè Fontanilles.
  • Noves quotes d’associats per al 2018. Qui vulgui federar-se no caldrà que pagui dues assegurances.

 

Tot l’exposat són indicadors que ens permeten ser optimistes i tenir plena confiança que aconseguirem la viabilitat del centre amb una renovada projecció a la nostra societat.

Per fer-ho realitat, estem construint un equip de persones, format de manera mixta per voluntaris i professionals, que uneixen forces i objectius. Es van incorporant progressivament a l’equip nous voluntaris que se senten interpel·lats pel projecte del nou CEC. És un moment clau en què tots podem contribuir per fer-ho possible. Us animem a fer-ho.

Finalment, us volem demanar, a tots els que pugueu, que us feu socis protectors per fer més fàcil aquest important procés de transformació de la nostra entitat. La quota de soci protector per a l’any 2018 és de 180 euros, però la desgravació aplicable suposarà una reducció de la quota d’entre 50 i 110 euros.

Podeu sol·licitar informació més detallada a través de la bústia.

 

Gràcies a tots i totes per la vostra confiança. Aprofito aquesta oportunitat per desitjar-vos un bon Nadal i un feliç any 2018.

 

 

Eduard Cayón i Costa

President del Centre Excursionista de catalunya

 

Barcelona, 11 de desembre de 2017