Director general Ton Barnils Carrera
Responsable de coordinació Marina Simó Salinas
Comptabilitat Carles Gusart Huguet
Comunicació i màrqueting Gebran Jamal Sales
Responsable d’activitats Carles Folch Nuez
Activitats – Escola de Muntanya, Guies del CEC i viatges Adrià Campo Vilà
Activitats – Famílies, infants i jovent Jordi Llàcer Àlvarez
Director tècnic de l’Escola de Muntanya i Guies del CEC Roger Cararach Soler
Boulder Nil Camps García
Comercial centres escolars Enric Trilla Bruguera
Cultura – Biblioteca Lydia Ballester García
Cultura – Arxius Núria Téllez Rodero
Cultura – Arxiu Fotogràfic Berenguer Vidal Tello
Atenció al soci Mari Cruz Hernández, Pilar Farré Bosch, Montserrat Maestro Sanmartin
Consergeria Manel Garri Juan