Tel. 933 152 311
Extensions i mòbils
Direcció general Ton Barnils Carrera 647 415 816
Secretaria direcció / Qualitat Marina Simó Salinas 2014 / 669 544 623
Comptabilitat Marc Marcet Sanz 2006 / 699 293 027
Comunicació i màrqueting Gebran Jamal Sales 2012 / 682 695 395
Centres Escolars / Activitats Carles Folch Nuez 2007 / 608 455 405
Viatges / Escola de Muntanya Adrià Campo Vilà 2008 / 669 544 591
Infants / Campaments / GM4C Jordi Llàcer Àlvarez 2004 / 619 469 518
Director tècnic de l’Escola de Muntanya i Guies del CEC Roger Cararach Soler 2003
Boulder Nil Camps García 3010 / 683 427 880
Cultura / Arxiu fotogràfic Berenguer Vidal Tello 2009 / 681 203 210
Cultura/ Activitats Lydia Ballester García 2010
Cultura / Arxiu Núria Téllez Rodero 2011
Atenció al soci 2002
Atenció al soci Pilar Farré Bosch 2001
Consergeria / Material Manel Garri Juan 2005