Tel. 933 152 311
Direcció general Ton Barnils Carrera Extensions i mòbils
Secretaria direcció / Qualitat Marina Simó Salinas 2014
Comptabilitat Carles Gusart Huguet 2006
Comunicació i màrqueting Gebran Jamal Sales 2012
Centres Escolars / Activitats Carles Folch Nuez 2007 / 608455405
Viatges / Escola de Muntanya Adrià Campo Vilà 2008 / 669544591
Infants / Campaments / GM4C Jordi Llàcer Àlvarez 2004 / 619469518
Director tècnic de l’Escola de Muntanya i Guies del CEC Roger Cararach Soler 2003
Boulder Nil Camps García
Cultura / Arxiu fotogràfic Berenguer Vidal Tello 2009
Cultura/ Activitats Lydia Ballester García 2010
Cultura / Arxiu Núria Téllez Rodero 2011
Atenció al soci Montserrat Maestro Sanmartí 2002
Atenció al soci Pilar Farré Bosch 2001
Consergeria / Material Manel Garri Juan 2005