TENS EL NIVELL FÍSIC ADEQUAT PER L’ACTIVITAT?

Aquest formulari ens ajudarà a detectar el teu estat físic/esportiu per tal de poder recomanar-te l’activitat que més se t’ajusti.

 

Nom i cognoms *

Gènere*:
 Home Dona Altre

Data de naixement*:

En quina activitat o curs estàs interessat/da?*

Has practicat mai la disciplina esportiva a la qual estàs interessat/da?*

 Si No

Quina experiència tens?*

Practiques esport habitualment? Quin?*

Amb quina freqüència?*

Quines activitats esportives has realitzat en els últims 3 mesos?*

Consultes, dubtes o comentaris?*