El proper dimarts 7 de març tindrà lloc, a les 7:30 del vespre i a la sala d’actes, la presentació de la nova Junta Directiva del CEC i dels punts essencials del seu programa. La Junta entrant està formada pels següents socis:

   
Eduard Cayón i Costa President
Miquel Rafa i Fornieles Vicepresident 1r
Miquel Roset i Sala Vicepresident 2n
Esther Martínez i Bravo Secretària
Germà Granada i Colom Tresorer
Albert Vidal i Martí Vocal Ciència i Cultura
Lluís Gómez i Mestre Vocal Veterans i Relacions Institucionals
Manuel Parrado i Segura Vocal Sèniors
Dolors Gurri i Sala Vocal Dones
Guillem Belda i Ferrín Vocal Joves
Mireia Padrós i Tremoleda Vocal Infants i Jovent

 

La nova Junta ha establert una sèrie d’objectius a complir durant el seu mandat i s’ha dotat d’una sèrie d’elements organitzatius per facilitar-ne l’assoliment.
 

  Objectius principals:

  • La viabilitat econòmica del Centre durant el present mandat.
  • La dinamització social de l’entitat donant veu al soci.
  • L’establiment d’una oferta d’activitat que cobreixi l’expectativa dels socis de totes les edats – infants, joves, sèniors i veterans -, pel que fa al gaudi de la natura des d’una òptica lúdica, cultural, científica i esportiva.

 

  Estructura organitzativa:

  • Junta Directiva: tindrà un rol de direcció estratègica de l’entitat. Per això, les vocalies estan orientades a cada un dels segments de socis. S’afegeix una vocalia dedicada a la ciència i a la cultura, que ha de vetllar per la recuperació de les parts essencials de l’ADN del CEC.
  • Comissions: la coordinació i planificació de les activitats serà feta per comissions dedicades a activitats o projectes concrets. Cada comissió estarà liderada per una persona. Les comissions són flexibles en la seva creació i han de cobrir el total de l’activitat realitzada o a realitzar per l’entitat. N’hi haurà de permanents i altres per projecte (amb un inici i un final).
  • Direcció General i equip professional. Entenem que aquest equip, que és molt potent, estarà al servei del soci i ha de garantir que cobrim els objectius estratègics, que ens permetran fer viable la nostra entitat, a la vegada que es mantenen els valors fonamentals i l’ideari de l’entitat. La Direcció General tindrà un paper actiu en la coordinació de les activitats i actuarà, sempre que faci falta, com a facilitadora.