El passat 7 de març, va tenir lloc a les 19:30, a la sala d’actes del Centre Excursionista de Catalunya, la presentació de la nova Junta Directiva d’aquesta entitat, encapçalada per Eduard Cayón com a president, en què es va presentar el projecte que els nous directius pensen dur a terme per iniciar una nova etapa per transformar el Centre en una entitat al servei dels socis i de la societat en general, però viable des del punt de vista del que demanen actualment els esports de muntanya i la cultura excursionista.

El president va donar la benvinguda als assistents, que van omplir completament l’aforament de la sala d’actes, i tot seguit inicià l’exposició del projecte de futur per al Centre del segle XXI, en una nova etapa que tot just ara comença. En primer lloc, la nova Junta ha establert una sèrie d’objectius, que es poden resumir en els punts següents:

Objectius principals:

1. La viabilitat econòmica del Centre.

2. La dinamització social de l’entitat, donant veu al soci.

3. L’establiment d’una oferta d’activitat que cobreixi l’expectativa dels socis de totes les edats (infants, joves, sèniors i veterans) pel que fa al gaudi de la natura des d’una òptica lúdica, cultural, científica i esportiva.

Estructura organitzativa:

4. Junta Directiva: tindrà una funció de direcció estratègica de l’entitat. Per això, les vocalies estan orientades a cadascun dels segments de socis. S’afegeix una vocalia dedicada a la ciència i a la cultura, que ha de vetllar per la recuperació de les parts essencials del Centre.

5. Comissions: la coordinació i planificació de les activitats estarà feta per comissions dedicades a activitats o projectes concrets. Cada comissió estarà liderada per una persona. Les comissions són flexibles en la seva creació i han de cobrir el total de l’activitat realitzada o a realitzar per l’entitat. N’hi haurà de permanents, i d’altres per projectes, amb un inici i un final.

6. Direcció General i equip professional: un equip al servei del soci, que haurà de garantir la cobertura dels objectius estratègics que permetin fer viable el Centre, però mantenint els valors fonamentals i l’ideari de l’entitat. La Direcció General tindrà un paper actiu en la coordinació de les activitats i actuarà sempre que faci falta com una eina per facilitar el treball.

Després d’aquesta exposició, el president va donar la paraula a la resta dels membres de la Junta, que l’acompanyaven a la mesa, perquè es presentessin i exposessin de manera breu les tasques que durien a terme segons el seu càrrec. Entre aquestes intervencions cal destacar especialment la vocalia de Joves, que ha d’esdevenir un dels pilars fonamentals del Centre, però també mereix una especial atenció la nova vocalia de Ciència i Cultura, que té previst endegar el que podríem anomenar Projecte N. Font i Sagué, amb la finalitat de recuperar la ideologia de l’excursionisme científic. Molt ben rebudes van ser les paraules del vicepresident primer, Miquel Rafa, que va demanar la col·laboració de tothom, membres de Junta, equip professional i socis, per remar en en la mateixa direcció, tot i que deixava clar que en aquest periple s’haurien de prendre decisions difícils per poder tirar endavant el Centre.

El president Eduard Cayón va reprendre la paraula per fer una menció concreta a l’equip professional del Centre que, segons va dir, ha de ser “la tercera pota” d’aquest club, en relació a la rellevància de la tasca que els professionals i treballadors de l’entitat estant duent a terme. A continuació va donar la paraula al recent nomenat director general del CEC, Ton Barnils, que va manifestar clarament el seu objectiu, segons les directrius de la Junta, de fer viable la nostra entitat en un termini de temps raonable.

Tot seguit es va obrir el torn de paraules entre el públic assistent. Les primeres intervencions van ser de felicitacions i ànims a la nova Junta Directiva, amb el desig sincer d’encoratjar-los a tirar endavant el projecte que feia poc acabaven de presentar. Cal destacar la intervenció d’alguns socis en demandes concretes, com ara la recuperació del CADE, secció que ha estat un dels puntals més importants del Centre i d’on han sorgit alpinistes i escaladors de renom. Al mateix temps, també cal posar de relleu una queixa fonamentada, en relació a les comunicacions i al lloc web del Centre, elements que no han acabat de funcionar i que demanen una atenció urgent.

Ja per acabar, el president, en acabat de respondre i atendre les peticions o observacions formulades entre els socis de la sala, va demanar temps perquè els deixessin actuar, amb l’única finalitat de millorar el Centre i els serveis que ofereix, en tots els sentits. L’acte es va cloure amb aplaudiments i amb un ambient distès i amè, on es podia respirar un aire d’entesa i cordialitat entre l’etapa de la Junta anterior i la que ara entrava amb l’objectiu de gestionar el Centre de la millor manera possible i amb una il·lusió plenament renovada.

Presentació de la nova Junta Directiva del CEC

Galeria d’imatges

 

Junta Directiva 2017

Eduard Cayón i Costa
President

Miquel Rafa i Fornieles
Vicepresident primer

Miquel Roset i Sala
Vicepresident segon

Esther Martínez i Bravo
Secretària

Germà Granada i Colom
Tresorer

Albert Vidal i Martí
Vocal de Ciència i Cultura

Lluís Gómez i Mestre
Vocal de Veterans i Relacions institucionals

Manuel Parrado i Segura
Vocal de Sèniors

Dolors Gurri i Sala
Vocal de Dones

Guillem Belda i Ferrín
Vocal de Joves

Mireia Padrós i Tremoleda
Vocal d’Infants i Jovent