HORARI

Retorn de material: Dimarts de 19:00 a 21 h

Préstec de material: Dijous de 19:00 a 21:30 h

Material Fiança

(en efectiu)

Lloguer
lloguer-piolet Piolet 20 €
lloguer-grampons Grampons 20 €
lloguer-raquetes Raquetes de neu 30 €
lloguer-raquetes-nen Raquetes infants 15 €
lloguer-arva Arva 30 € + 10€
lloguer-sonda Sonda 20 €
lloguer-casco Casc 20 €
lloguer-pala Pala de neu 20 €
lloguer-arnes Arnès 30 €
lloguer-beues Bagues i dissipador 30 €

NORMATIVA SOBRE EL PRÉSTEC DEL MATERIAL DE MUNTANYA

El préstec de material de muntanya, així com altres serveis d’aquesta dependència, són exclusius per als socis del Centre Excursionista de Catalunya (o persones inscrites a un curs organitzat per aquesta). Per gaudir d’ell és obligatori presentar el carnet – rebut vigent o, si és el cas, el certificat d’inscripció a algun dels cursos organitzats pel centre.

El responsable del material determinarà la data de retorn de material i devolució de la fiança en el mateix moment de lliurar el material. Aquesta no podrà, en cap cas, ser superior a 15 dies. Els casos excepcionals els resoldrà la Junta Directiva. Les fiances caduquen als tres mesos.

El soci té dret de comprovar l’estat del material. No s’acceptaran reclamacions després de la seva recollida. El mal ús o pèrdua del material serà motiu de descompte de la fiança. El cost i reparació del material anirà a càrrec del soci. Si el desperfecte supera la fiança, el soci abonarà la diferència. El no retorn del material en la data fixada implicarà una sanció econòmica de 2 € per ítem i dia de retard, a més de la suspensió del soci/a en el servei de préstec de material de l’entitat.

Les activitats oficials del Centre Excursionista de Catalunya tenen preferència en el lloguer, sempre que es notifiquin amb 15 dies d’antelació. Les condicions del lloguer les determinarà la Junta Directiva.

El Centre Excursionista de Catalunya no es farà responsable dels accidents que es puguin produir amb l’ús del material. Aquesta normativa i la llista de preus serà exposada a la dependència del Préstec de Material.

La utilització dels serveis de material implica l’acceptació d’aquest reglament. El responsable de material té l’obligació de fer complir aquest reglament.

Qualsevol cas no previst serà resolt per la Junta Directiva.