CINEMA I VÍDEO

A la Secció de Cinema i Vídeo del Centre Excursionista de Catalunya, fundada l’any 1932, tenim com a objectius la divulgació i l’ensenyament del cinema no professional, en la part tècnica i artística, i l’organització de tota mena d’activitats relacionades tant amb el món del cinema com amb el del vídeo.

Les projeccions es realitzen a la sala d’actes del CEC, equipada amb projectors de cinema i de vídeo. Cada primer dilluns de mes la videotertúlia reuneix als aficionats a la sala d’actes per a projectar sense programa previ, comentar-ho i aprendre entre tots. La majoria dels altres dilluns, excepte juliol, agost i setembre, s’organitzen sessions d’autors no professionals, sobre temes culturals, d’efemèrides, etc.

El mes de gener, es convoca el Certamen de Vídeos Amateurs d’Excursions, Reportatges i Documentals. Les obres presentades es poden veure a les sessions programades.

Cada any, la Secció organitza un Curs de Vídeo.

El Centre Excursionista de Catalunya és membre fundador de l’organització internacional UNICA. La nostra entitat va organitzar el 1935 el IV Concurs Internacional del Millor Film Amateur, a Sitges, i conjuntament el I Congrés Internacional de Cineastes Amateurs. De les resolucions i acords va néixer el 1937, a París, la UNICA (Unió Internacional de Cinema Amateur). Per aquest motiu, i també perquè a Espanya no hi ha una federació de cinema no professional, el CEC representa Espanya a l’organització UNICA.

Cada any, la UNICA convoca en un país diferent un concurs mundial. Per escollir els vídeofilms que han de representar Espanya, la Secció de Cinema i Vídeo organitza el Certamen Estatal de Vídeo No Professional-Selectiu UNICA. Al web hi ha extensa informació sobre aquesta organització. Actualment el nostre delegat a la UNICA és el cineasta Josep Rota.

Si feu cinema o vídeo, o esteu interessats en aquestes activitats, la Secció de Cinema i Vídeo del CEC us ofereix el lloc ideal de reunió.

FOTOGRAFIA

Present des dels orígens a les activitats del Centre Excursionista de Catalunya, la fotografia és eina indispensable dels excursionistes i una finalitat en si mateixa com a element de creació artística.

Des de la Secció de Fotografia, fundada l’any 1904, volem posar a l’abast de tots els socis els sabers i els estímuls necessaris per a perseverar en aquesta activitat que tantes satisfaccions dóna als seus afeccionats i que tants testimonis de valor incalculable ha deixat per al coneixement de la nostra cultura, els nostres paisatges i els nostres pobles.

Excursions i sortides fotogràfiques

Sortida mensual

Excursió el primer diumenge de cada mes, d’octubre a juliol, a llocs sempre interessants, que s’anuncia detalladament en el butlletí per als socis. Habitualment es lliuren, als assistents, publicacions, revistes o fullets sobre cultura i coneixements generals, intervius, goigs, costumisme, indrets geogràfics, temes d’actualitat entre altres.

Sortida Incògnita

A l’excursió anomenada “incògnita” els assistents fem visites concertades, a llocs típics, pintorescos o culturals, si és possible no gaire coneguts, que no han estat anunciats prèviament (coves, aquàriums, museus, abadies, monestirs, castells, aiguamolls, etc.)

Fotografiem el litoral

De cara a l’estiu, sortim a la costa per fer fotografies i visites vora el mar on és atractiu prendre un bany el matí i visitar indrets d’interès a la tarda.

Fotografiem la Setmana Santa

Aprofitem aquests dies per efectuar un viatge i estada a poblacions on les tradicions de Setmana Santa estan molt arrelades i es conjuguen amb la monumentalitat de l’art religiós, motius dels que se’n pot treure un bon complement fotogràfic, cerquem itineraris o llocs que per la seva distància o ubicació no poden ser visitats en un sol dia o un cap de setmana.

Premis, Concursos i Exposicions

Convoquem concursos i exposicions per difondre l’atractiu de la fotografia i per divulgar-ne l’afecció entre tots els socis, especialment entre la joventut:

Concurs social de diapositives premi Joan Camps i Coma: instituït l’any 1974. Projecció-concurs de temàtica artística. Convocatòria anual. Mesos de juny/juliol.

Exposició-concurs de fotografia artística en blanc / negre: instituït l’any 1972. Tema lliure. Convocatòria anual. Mesos de desembre/gener. En aquest concurs les puntuacions es donen per la valoració dels socis que efectuen les qualificacions amb la normativa designada.

Concurs social de temes obligats (bimestral): de novembre a juny.

  1. Exposició de fotografies en blanc / negre i color.
  2. Diapositives

Trobada de germanor

A la tardor, la Secció de Fotografia celebra un “sopar de germanor” en un restaurant, on ens trobem els qui hem compartit les excursions i altres activitats i tots els socis i simpatitzants que s’hi vulguin adherir.

 

Serveis

Tramitació del carnet de la Federació Catalana de Fotografia: el Centre és una entitat adherida a aquesta Federació. La Secció s’encarrega de tramitar el carnet d’afiliat a la Federació Catalana de Fotografia.

 

Presentacions de llibres

Oferim conferències – normalment amb diapositives – sobre art, música, personatges de la nostra cultura, etc., i realitzem projeccions de vídeos i diapositives d’excursions i viatges

 

Viatges

Cada any, a l’estiu, organitzem un important viatge internacional a partir de les preferències dels socis de la Secció.

GEOGRAFIA I CIÈNCIES NATURALS

Aquesta secció del Centre Excursionista de Catalunya, fundada el 1908, té per finalitat  conèixer el país, a través del seu paisatge, i estudiar-ne la flora, la fauna, la geologia i altres ciències de la natura, de manera pràctica sobre el terreny.

Aquesta secció del Centre Excursionista de Catalunya fou fundada el 7 d’agost de 1908, amb el nom de Secció de Geologia i Geografia Física, sota l’impuls dels geòlegs Mn. Norbert Font i Sagué, Lluís Marià Vidal i del químic i naturalista Francesc Novellas. A l’abril de 1968, prengué el nom actual, que s’esqueia més a les disciplines que entraven en el seu camp d’activitats.

La fundació de la Secció nasqué del desig d’aglutinar la dedicació dels socis que —ja des de la fundació del Centre fent seus els ideals dels fundadors d’unir esport i cultura— han treballat en diferents camps de la geografia, les ciències naturals, la meteorologia, la cartografia, l’espeleologia, etc., amb nombroses publicacions, cursets, excursions, viatges i altres activitats, que s’han anat desplegant al llarg dels més de cent-trenta anys d’existència de l’entitat.

Des de la fundació del Centre, grans científics han col·laborat en aquesta Secció, com ara el canonge Jaume Almera i Comas, Marià Faura i Sans, Ramon Bataller i Calatayud, Lluís Soler i Sabarís, tots dins el camp de la geologia i paleontologia; Pius Font i Quer, Joan Cadevall i Diars, Estanislau Vayreda i Vila, Cels Gomis i Mestres, Oriol de Bolòs i Capdevila, Francesc Masclans i Girvés, Josep Vigo i Bonada, dintre la botànica; Eduard Fontserè i Riba, dins el camp de la meteorologia; Francesc Carreras i Candi, Francesc Flos i Calcat i Pau Vila i Dinarés, dintre la geografia.

Actualment en la Secció hi ha actiu l’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina

L’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina

L’Equip de Recerca Botànica és la continuació del Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina que va ser constituït el dia 30 de novembre de 1986, per Núria Arnan i Castells, Josep Nuet i Badia, Narcís Rucabado i Franquesa (†) i Hilari Sanz i Gonel (†), en ocasió de l’homenatge pòstum a Ramon Pujol i Alsina, que en el Centre Excursionista de Catalunya havia dut a terme una tasca de divulgació i de sensibilització sobre el món vegetal i en especial sobre la flora alpina.

L’objectiu i la filosofia del Grup va ser crear un espai obert on conrear l’estudi de la botànica en l’àmbit de l’excursionisme i en contacte directe amb la muntanya.

L’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina, que va ser fundat per Valentí González i Josep Nuet Badia, l’any 2006, és un grup obert i especialitzat en la pràctica de l’excursionisme científic, format per socis del Centre Excursionista de Catalunya, que es dedica a conrear, comunicar i promoure la seva afició: el coneixement de les plantes i l’estudi del món vegetal, principalment dins l’àmbit geogràfic català.

Manté un ritme d’activitats setmanal, —amb la trobada botànica del dijous al local social—, mensual —amb la sortida de treball de camp— i trimestral, —amb el curs de primavera i el curs d’estiu, que es fan organitzats per l’Escola de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya.

Actualment està dirigit pels seus fundadors Valentí González —biòleg i botànic— i Josep Nuet Badia —botànic—, que actuen com a animadors i instructors del grup.

Publica un bloc (equip-recerca-botanica.blogspot.com) on comunica les seves activitats i els resultats del treball que fa.

HISTÒRIA I ART

La nostra Secció ofereix una visió preferentment cultural de l’activitat excursionista. Al voltant de centres d’interès tan importants com són la Història i el coneixement de les Arts organitzem tota mena d’activitats que hi estan relacionades.

Les nostres activitats es posaren en marxa des del mateix moment de la fundació del Centre l’any 1876, i han proseguit fins avui amb diversos canvis de nom que no han alterat els objectius primers.

Excursions i sortides

Organitzem una excursió mensual amb autocar: de contingut principalment cultural, a llocs d’interès artístic, històric, monumental. Algunes vegades amb itineraris fàcils de muntanya.

També muntem una o dues sortides al mes amb transport públic, a fi de no oblidar les arrels de l’excursionisme més tradicional, i amb un recorregut a peu de 3 a 4:30 hores, a llocs d’interès històric, artístic o paisatgístic.

Fem visites matinals culturals a museus, exposicions, monuments, institucions de Barcelona i poblacions dels voltants.

Presentacions de llibres

Oferim conferències – normalment amb diapositives – sobre art, música, personatges de la nostra cultura, etc., i realitzem projeccions de vídeos i diapositives d’excursions i viatges

Exposicions, cursos i conferències

Organitzem l’Exposició Biennal dedicada especialment a les obres dels participants en les sortides del Grup Miquel Farré de dibuix i pintura, i dels socis en general del Centre sobre temes de muntanya.

També organitzem cursets monogràfics sobre temes històrics o d’art.

Viatges

Cada any, a l’estiu, organitzem un important viatge internacional a partir de les preferències dels socis de la Secció.

Grup d’Arqueologia Pelegrí Casades i Gramatxes

Publicació Arqueocec