Tractament d'imatges - Centre Excursionista de Catalunya

Tractament d’imatges

D’acord amb el que estableix la llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat de publicar-les a la pàgina web, xarxes socials o altres mitjans de comunicació.

Fes-te soci!
X