Assegurança del soci - Centre Excursionista de Catalunya

Assegurança del soci

Característiques generals de l'assegurança del CEC

El soci de ple dret del CEC que hagi escollit l’assegurança del CEC, i tots els socis menors, podran gaudir de l’assegurança que el CEC garanteix cada any a aquestes categories de socis. L’assegurança col·lectiva és de reemborsament i permet cobrir les despeses mèdiques, de rehabilitació i farmacèutiques, i triar els professionals per qui voldreu ser atesos.

Podeu consultar la llista de centres concertats disponibles en la següent llista d'hospitals i clíniques aquí. Important: per accedir als serveis dels centres concertats sense haver de fer desemborsament, és imprescindible realitzar una notificació prèvia a la corredoria.

Qualsevol accident, per poc important que sembli, notifiqueu-lo per telèfon en el termini màxim de 7 dies; d’aquesta manera evitareu quedar fora de la cobertura de l’assegurança: 93 301 40 83 (des de l’estranger 00 34 93 301 40 83) – Corredoria Alertis (J. Tell, SL), laborables de 8 a 14 i de 15:30 a 18:30 h. La pòlissa d’accidents col·lectiva de Zurich és la núm 20732707.


L’Assegurança del CEC en resum


Descarrega les característiques generals (socis/es) Descarrega les característiques generals (clients no socis/es)

 • L’assegurança del CEC pot ser de reemborsament. Això vol dir que nosaltres podrem escollir aquesta opció o bé fer ús dels centres concertats de la companyia.
 • Podrem escollir els professionals i els centres on volem ser atesos; només hem de conservar tota la informació sanitària relacionada amb l’accident.
 • Es cobreixen les despeses mèdiques, de farmàcia i de fisioteràpia amb prescripció del metge relacionades amb l’accident, a partir d’una franquícia de 60 €, que correrà a càrrec de l’accidentat, i fins a 6.000 €.
Extensió de la cobertura

Els socis i sòcies de ple dret del CEC que hagin escollit l’assegurança del CEC i els i les menors pel fet de ser-ho i d’estar al corrent del pagament, estan coberts per aquesta assegurança d’accidents en les condicions i amb les excepcions que s’esmenten.

Àmbit geogràfic de la cobertura

Tot el món excepte les zones polars (s'estableix com a zona polar Antàrtica: paral·lel 66 graus 3346 (variable segons l'època de l'any) latitud sud. S'estableix com a zona polar Àrtica: 70 graus latitud nord pel Cercle Polar Àrtic)

Cobertures comunes de l'assegurança

 • Els accidents esdevinguts de la pràctica esportiva en les activitats organitzades pel CEC; la cobertura inclou el desplaçament in itinere excepte desplaçaments en motocicleta.
 • Els accidents esdevinguts de la pràctica esportiva en les activitats a títol personal de les disciplines pròpies del CEC. En aquests cas no es cobreixen els accidents en desplaçament in itinere.
 • Els accidents que portin com a conseqüència despeses de curació, recerca i salvament, la invalidesa permanent o la mort.
 • S’entén com a accident tota lesió corporal que sigui consequència d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la voluntat de l’assegurat.
 • Els fenòmens de la naturalesa.
 • Les insolacions, congelacions i altres efectes de la climatologia, així com les picades d’insectes i les mossegades d’animals i també el mal agut de muntanya (MAM) o mal d’alçada es cobreixen sempre que es produeixin com a conseqüència d’un accident.
Socis i sòcies del CEC fins als 77 anys (inclosos)

 • En cas de mort: 3.000 €.
 • Incapacitat permanent (segons barems): 6.000 €.
 • Assistència en centres de lliure elecció: 6.000 €.
 • Assistència en centres concertats: Ilimitada.
 • Franquícia (a cobrir per part de l’assegurat): 60 €.
 • Recerca i rescat: S’inclouen les despeses de recerca i rescat de l’assegurat com a conseqüència d’un accident garantit a l’entorn de la muntanya o quan, sense haver-hi accident, la situació suposi un risc imminent per la vida o la integritat física de l’assegurat. Límit de 6.000 €.
Socis i sòcies de 78 a 85 anys (inclosos)

Els i les sòcies de 78 a 85 anys (inclosos)

La cobertura es limita a les activitats de senderisme, sempre i quan siguin organitzades pel CEC. Els desplaçaments queden inclosos en aquest cas. Les garanties són les següents:
 • En cas de mort: 1.500 €.
 • Incapacitat permanent (segons barems): 6.000 €.
 • Recerca i rescat: 6.000 €.

 • El CEC ofereix la possibilitat de tramitar la llicència FEEC en qualsevol de les modalitats disponibles. En cas de voler renunciar al cost de l’assegurança CEC és necessari fer la renúncia expressa a l'Àrea d'Atenció abans del venciment de la quota.

  Socis i sòcies majors de 85 anys

  Majors de 86 anys

  El CEC ofereix la possibilitat de tramitar la llicència FEEC en qualsevol de les modalitats disponibles. En cas de voler renunciar al cost de l’assegurança CEC és necessari fer la renúncia expressa a l'Àrea d'Atenció abans del venciment de la quota.

  Exclusions generals

  1. En queden expressament exclosos els sinistres no comunicats a la companyia d’assegurances en el termini de 7 dies, excepte que la gravetat del sinistre o la falta de mitjans disponibles ho justifiquin.
  2. En queden exclosos els processos de sobrecàrregues musculars o articulars i les tendinitis no traumàtiques.
  3. La malaltia comuna, fins i tot quan es manifesta fent alguna de les activitats cobertes.
  4. En queden expressament exclosos els accidents esdevinguts en desplaçaments amb transport públic o privat al lloc de la pràctica esportiva en el cas d’activitats no organitzades pel CEC. En qualsevol cas queden coberts els accidents esdevinguts en l’entorn de la muntanya, així com en els mitjans de transport necessaris per a la pràctica esportiva (remuntadors, trens cremallera i telefèrics.
  5. Els accidents que puguin produir durant la pràctica de qualsevol activitat no pròpia del CEC, especialment els esdevinguts durant el pilotatge d’aeronaus o la pràctica de vol sense motor, parapent, ala delta o paracaigudisme.
  6. En queden excloses les operacions de rescat o recerca que s’hagin produït com a conseqüència directa o indirecta d’una imprudència temerària del propi assegurat, o quan no hi hagi hagut accident i la situació no representi un risc per a la vida o la integritat física de l’assegurat.
  7. En queden exclosos els accidents que s’esdevinguin de l’execució de qualsevol treball professional, escalada o descens des d’edificis, mobiliari urbà, ponts i construccions d’obra o metàl·liques en general, excepte en els llocs destinats a entrenaments o rocòdroms adequats.
  8. S’inclou la disciplina de bicicleta de muntanya (BTT), pero queda exclosa la bicicleta de carretera. En queden exclosos els danys materials en atropellaments o col·lisions amb vehicles de motor. Sí que hi queden inclosos els danys físics de les persones.
  9. S’exclou l’us d’embarcacions aquàtiques excepte el caiac recreatiu en aigües tranquil·les (el caiac de mar queda exclòs).
  10. Els fenòmens de la naturalesa de caràcter extraordinari (com terratrèmols, huracans o inundacions), estan coberts pel Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es), únicament dins del territori espanyol.
  Vigència de l'assegurança

  12 mesos a partir de la data d'alta o renovació com a soci del CEC. L’assistència mèdica, farmacèutica i quirúrgica té un límit temporal de 12 mesos de cobertura des de la data del sinistre.


  L’ampliació Premium


  Ja tenim disponible l’assegurança CEC PREMIUM exclusiva per a socis del CEC, que permet millorar la teva assegurança d’accidents i rescat en muntanya per tan sols 95 € anuals.

  CEC PREMIUM amplia les cobertures de l’assegurança estàndard de l’entitat i compleix amb els requisits que estableix el Reial Decret 849/1993 de 4 de juny, pel que podràs federar-te* sense haver de contractar una segona assegurança.

  * Per federar-se, caldrà adquirir la llicència federada sense assegurança.

  MILLORES PREMIUM:

  • Sense franquícia
  • Despeses mèdiques il·limitades en centres concertats
  • Ampliació de les despeses de rescat, recerca i repatriació
  • Més de 30 categories d’activitats a la muntanya  Característiques de l'ampliació Premium
   

  Protocol en cas d'accident


  Primera urgència


  Documentació a presentar al centre Documentació a presentar a Alertis lmunoz@alertis.es
  Centre concertat · Carnet del CEC
  · Imprès de declaració d'accident del web del CEC
  · Carnet del CEC
  · Imprès de declaració d'accident del web del CEC
  · Comunicat mèdic d'urgència del centre concertat
  · Rebut bancari del pagament de la franquícia
  · Còpia DNI en vigor
  Centre no concertat · No cal presentar res
  · Sol·licitar comunicat mèdic d'urgència i informe 1a assistència
  · Carnet del CEC
  · Imprès de declaració d'accident del web del CEC
  · Comunicat mèdic d'urgència
  · Informe 1a assistència
  · Factures de les atencions sanitàries rebudes i de les peticions mèdiques que les originaren
  · Rebut bancari del pagament de les factures
  · Còpia DNI en vigor


  Atencions posteriors


  Documentació a presentar al centre Documentació a presentar a Alertis lmunoz@alertis.es
  Centre concertat Facilitar núm. de sinistre o núm. de pòlissa: SOCIS núm 20732707 / PREMIUM núm. 122344799 / NO SOCIS núm. 110099827 No cal presentar res
  Centre no concertat No cal presentar res · Factures
  · Prescripcions, informes i justificants metges
  Fes-te soci!
  X