Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa - Centre Excursionista de Catalunya

Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa

 

Fons fotogràfic de l’Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa


L’Associació Artístico Arquelògica Barcelonesa

L’Associació Artístico Arquelògica Barcelonesa es funda l’any 1877 a iniciativa de Josep Puiggarí. La majoria dels seus socis fundadors eren col·leccionistes, entre els quals destaquen Josep Puig i Cadafalch, Aulèstia Pijoan, Josep Gudiol o Fidel Fita, i en són socis protectors Alfons XII, la Diputació Provincial de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.

Els objectius d’aquesta associació, com es recull en els seus estatuts, són la divulgació d’estudis arqueològics, gestionar la conservació de monuments i fer excursions per estudiar-los, publicar treballs, celebrar sessions públiques, concursos i certàmens. També és objectiu de l’associació acceptar com donatius obres d’art de valor arqueològic i fer estudis auxiliars amb la finalitat de reunir, conservar i exposar objectes de valor artístic i arqueològic. L’objectiu final de la societat és crear un museu artístic i arqueològic d’objectes propis i en dipòsit. El seu reglament és aprovat pel Govern Civil al gener 1878.

L’AAAB es relaciona amb altres societats similars existents a l’època com són l’ACEC (Associació Catalanista d’Excursions Cinètiques) i l’ACE (Associació Catalana d’Excursions) i col·labora en la defensa, protecció i restauració del patrimoni històric artístic barceloní amb La Reial Acadèmia de Bones Lletres, l’Acadèmia de Belles Artes i la Comissió de Monuments.

Després de múltiples canvis de domicili, l'AAAB es va establir a la seu social del CEC, al carrer Paradís de Barcelona. Des de la seva desaparició el 1914, el seu fons documental es conserva al CEC com a titular del local que compartia amb l'Associació.El fons fotogràfic de l’Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa

El fons fotogràfic de l'Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa (1878-1914) es compon aproximadament de 1.200 fotografies.

Les fotografies esmentades són còpies positives majoritàriament sobre paper a l'albúmina de 13x18 cm muntades sobre un cartró secundari de 17x22 cm.

En destaquen autors com ara: Jaume Biosca; Francesc Blasi; Carles Fargas; Rossend Flaquer; Antoni Gallardo, Josep Garrut; Lluís G. Olivella; Francesc Xavier Parés; Juli Soler o Juli Vintró.

Temàticament la col·lecció conté principalment imatges d'arquitectura i arqueologia obtingudes des de l'últim quart del segle XIX fins als primers anys del segle XX. Cal destacar diverses sèries com ara:

 

Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU


 
 
 
 
Fes-te soci!
X