Governança - Centre Excursionista de Catalunya

Governança

Junta Directiva

President Eduard Cayón i Costa
Vicepresident 1r Miquel Rafa i Fornieles
Vicepresident 2n Lluís Gómez i Mestre
Secretària Esther Martínez i Bravo
Tresorer Germà Granada i Colom
Vocal de Ciència Albert Vidal i Martí
Vocal de Cultura Catherine Perelló i Scherdel
Vocal de Voluntariat Roser Latorre Tafanell
Vocal de la Dona Dolors Gurri i Sala
Vocal de Sèniors Manuel Parrado i Segura
Vocal d’Infants i Jovent Mireia Padrós i Tremoleda

Estatut

Nou Estatut del CEC, aprovat en Assemblea General Extraordinària de socis i sòcies, celebrada el dia 28 de novembre del 2017.
Fes-te soci!
X