Governança - Centre Excursionista de Catalunya

Governança

Junta Directiva

President Eduard Cayón
Vicepresident primer, patrimoni Antoni Olivella
Vicepresident segon, tresorer, estratègia i finances Josep Maria Simó
Vicepresidenta tercera, voluntariat i acció social Mariona Corbella
Vicepresident quart, activitats i federacions Manuel Parrado
Secretari Raimon Bergós
Infants i jovent Francesc Granada
Igualtat i dinamització Dolors Gurri
Infraestructures Julià Capel
Cultura i comunicació Albert Gusi
Joves Marta Anglès
Relacions Institucionals i mecenatge Albert Salvador
Ecologia i sostenibilitat Marta Estrada

Estatut

Nou Estatut del CEC, aprovat en Assemblea General Extraordinària de socis i sòcies, celebrada el dia 28 de novembre del 2017.
Fes-te soci!
X