Governança - Centre Excursionista de Catalunya

Governança

Junta Directiva

President Eduard Cayón
Vicepresident primer, ecologia i sostenibilitat Miquel Rafa
V vicepresident segon i patrimoni Antoni Olivella
Vicepresidenta tercera i voluntariat i acció social Mariona Corbella
Vicepresident quart i activitats i federacions Manuel Parrado
Tresorer Josep Maria Simó
Vocal de Cultura Catherine Perelló i Scherdel
Secretari Raimon Bergós
Infants i jovent Francesc Granada
Igualtat i dinamització Dolors Gurri
Infraestructures Julià Capel
Cultura i comunicació Albert Gusi
Joves Marta Anglès

Estatut

Nou Estatut del CEC, aprovat en Assemblea General Extraordinària de socis i sòcies, celebrada el dia 28 de novembre del 2017.
Fes-te soci!
X