Governança - Centre Excursionista de Catalunya

Governança

Junta Directiva

President Eduard Cayón Costa
Vicepresident primer, patrimoni Antoni Olivella Cunill
Vicepresident segon, tresorer, estratègia i finances Josep Maria Simó Martorell
Vicepresidenta tercera, voluntariat i acció social Mariona Corbella Virós
Vicepresident quart, activitats i federacions Manuel Parrado Segura
Secretari Raimon Bergós Civit
Infants i jovent Francesc Granada Sales
Igualtat i dinamització Dolors Gurri Sala
Infraestructures Julià Capel Cilla
Cultura i comunicació Albert Gusi Las
Relacions Institucionals i mecenatge Albert Salvador Sotillos
Ecologia i sostenibilitat Marta Estrada Miyares

Estatut

Nou Estatut del CEC, aprovat en Assemblea General Extraordinària de socis i sòcies, celebrada el dia 28 de novembre del 2017.
Fes-te soci!
X