COMISSIONS - Centre Excursionista de Catalunya

COMISSIONS

Les comissions, formades per voluntaris i professionals,  són l’eina creada per la Junta Directiva per coordinar i dinamitzar les activitats recurrents dels voluntaris. Estan liderades pel comissionat principal, que té com a finalitat assolir els objectius marcats al Pla de voluntariat i actuar de portaveu i facilitador amb la resta de comissions i amb la Junta Directiva.

Comissions troncals

Voluntariat

La Comissió de Voluntariat es dedica a la gestió i el desenvolupament dels voluntaris.

Activitats

La Comissió d’Activitats es dedica a la gestió de l’activitat i es regeix pel Pla Anual d’Activitats

Comissions temàtiques

A més de les troncals, la Junta Directiva crea comissions temàtiques quan hi ha una activitat que es realitza de forma recurrent i que, per les seves característiques, no pot ser gestionada per la Comissió d’Activitats. Per a cada comissió se’n defineix l’àmbit i els objectius. Actualment n’hi ha 4:

Patrimoni

Ecologia i sostenibilitat

Fes-te soci!
X