Desgravació fiscal - Centre Excursionista de Catalunya

Desgravació fiscal

Desgravació fiscal de fins al 82,5% de la quota*

El Centre Excursionista de Catalunya és una entitat declarada d’utilitat pública i de foment de la llengua catalana, condicions que permeten que tant les quotes com les donacions es poden desgravar a l’hora de fer la declaració de la renda.


Persones físiques (IRPF) Percentatge de deducció**
Primers 150€ 82,5%
A partir de 150€ 37,5%
A partir de 150€ durant més de 3 anys consecutius 42,5%

*La base desgravable de la quota no comprèn la totalitat de la quota, vegeu l’exemple.

** Els percentatges de deducció corresponen a la suma del 70%, 30% o 35% respectivament per la condició d'entitat d’utilitat pública, més el 15% del tram autonòmic relatiu al foment de la llengua catalana, que s'aplica a la meitat de la donació (7,5% sobre el total).


Exemple:

Soci de ple dret 2019 amb una quota de sènior (144€) amb una base desgravable de 115€.

Percentatge de deducció Deducció  Resultat després de la deducció
Primers 150€ 82,5% 94,88€ 49,12€
A partir de 150€ 37,5% 43,13€ 100,87€
A partir de 150€ durant més de 3 anys consecutius 42,5% 48,88€  95,12€
Fes-te soci!
X