Desgravació fiscal - Centre Excursionista de Catalunya

Desgravació fiscal

Desgravació fiscal de fins al 75% de la quota*

El Centre Excursionista de Catalunya és una entitat declarada d’utilitat pública i  tant les quotes com les donacions es poden desgravar a l’hora de fer la declaració de la renda.

Persones físiques (IRPF) Percentatge de deducció
Primers 150€ 75%
A partir de 150€ 30%
A partir de 150€ durant més de 3 anys consecutius 35%

*La base desgravable de la quota no comprèn la totalitat de la quota, vegeu l’exemple.

Exemple:

Soci de ple dret amb una quota de veterà o sènior (133€) amb una base desgravable de 107€.

 

Percentatge de deducció Deducció  Resultat després de la deducció
Primers 150€ 75% 80,25€ 52,75€
A partir de 150€ 30% 32,1€ 95,55€
A partir de 150€ durant més de 3 anys consecutius 35% 37,45€  100,9€
Fes-te soci!
X