Assemblea General Ordinària 2021 - Centre Excursionista de Catalunya

Assemblea General Ordinària

Dijous, 25 de novembre de 2021, a les 19 h
Sala d'Actes del Centre Excursionista de Catalunya
ORDRE DEL DIA

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dijous 25 de novembre a les 19:00 hores i fins a les 21:30 hores a la Sala d’Actes del Centre Excursionista de Catalunya (C. Paradís, 10- Barcelona), amb el següent ordre del dia:

 1. Benvinguda per part del President
 2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
 3. Informe de la Junta Directiva
 4. • Estat de situació general i perspectives 2022
  • Estat del projecte de reforma del Refugi Juli Soler Santaló

 5. Ratificació, si escau, dels canvis a la Junta Directiva
 6. Actualització del pla de viabilitat
 7. Aprovació, si escau, de les quotes de soci de l’any 2022
 8. Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2022
 9. Torn obert de paraula
 10. Cloenda de l’Assemblea

Barcelona, 22 d’octubre de 2021
 Documents

icono DOCUMENTS web
icono DOCUMENTS web
quotes22
icono DOCUMENTS web (1)
Fes-te soci!
X