Mecenatge - Centre Excursionista de Catalunya

MECENATGE

COMPARTIM VALORS. CONSTRUÏM JUNTS

La nostra condició d’entitat d’utilitat pública va ser guanyada en el passat per la trajectòria del Centre i les seves aportacions al país. Això ha estat possible gràcies a l’aliança de molts i l’esforç col·lectiu, esforç que s’ha traduït en infinites accions i on el mecenatge sempre ha estat imprescindible per a dur-les endavant.

En l’actualitat, el pla de la Junta Directiva ha renovat i actualitzat el projecte de país del Centre i, per tant, la seva utilitat pública, on l’excursionisme és l’eina transversal. Per això, a continuació trobareu els diferents fronts on necessitem suport econòmic i els avantatges fiscals als quals es poden acollir les aportacions de mecenatge.

PROJECTES ESTRATÈGICS


Equipaments
 • Reformar i adaptar els espais disponibles respectant i dignificant el seu valor.
 • Buscar nous llocs que ens permetin complementar l’oferta als socis i facilitar la gestió de l'equip professional.

Refugis
 • Posar a punt els refugis del CEC, donant-los el valor que es mereix un servei públic que apropa els ciutadans a la muntanya.
 • Millorar l’adequació constructiva, la seguretat, la resiliència econòmica, la sostenibilitat i l’estalvi energètic, etc.

Informatització
 • Avançar en el procés de millora i adequació tecnològica del Centre, en especial la tecnologia de la informació.

Voluntariat
 • Dinamització del voluntariat a tots a tots nivells.
 • Invertir en la formació d’un equip de voluntaris amb talent que ens permetran assolir els nostres objectius i col·laborar amb l’equip professional.

Infants i jovent
 • Promoció d’activitats i generació de continguts de qualitat per a aquestes franges d’edat.

Escola de muntanya
 • Enfortir la nostra dimensió esportiva i esdevenir una porta d’entrada de nous socis i sòcies al Centre, facilitant la descoberta endreçada, segura i sostenible del medi natural.

Patrimoni cultural
 • Comptar amb les eines i recursos per a poder estudiar i donar a conèixer el nostre riquíssim fons cultural, un dels trets distintius del Centre.AVANTATGES DEL MECENATGE


BENEFACTORS - Persones físiques

Diners - Deducció en la quota de l'IRPF*

* Límit de la deducció en l’IRPF: 10% de la base liquidable.
** A partir del 3r any consecutiu.

EMPRESES - Persones jurídiques

Diners - Deducció en l'Impost de Societats (IS)*


* Límit de la deducció en l’IS: 10% de la base imposable.
** A partir del 3r any consecutiu.

ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ PER PERSONES I EMPRESES

 • Donació de béns mobles, immobles i drets.
 • Cessió gratuïta de l’usdefruit sobre immobles, valors, altres béns i drets
 • Convenis de col·laboració (empresaris i/o professionals)
 • Contractes de patrocini publicitari (empresaris i/o professionals)
llegat

LLEGAT TESTAMENTARI

Una altra manera d’ajudar a que els valors i la missió del CEC pervisquin en el temps és el llegat testamentari.

Així, la generositat demostrada en vida pot prolongar-se a través del testament.
Fes-te soci!
X