Mecenatge - Centre Excursionista de Catalunya

MECENATGE


PRESERVANT EL PAÍS

La nostra condició d’entitat d’utilitat pública va ser guanyada en el passat per la trajectòria del Centre i les seves aportacions al país. Això ha estat possible gràcies a l’aliança de molts i l’esforç col·lectiu, esforç que s’ha traduït en infinites accions i on el mecenatge sempre ha estat imprescindible per a dur-les endavant.

D’altra banda, des de 2019, el CEC també ha estat declarat entitat pel foment de la llengua catalana, fet que suposa un augment de la deducció fiscal en el tram autonòmic.

En l’actualitat, el pla de la Junta Directiva ha renovat i actualitzat el projecte de país del Centre i, per tant, la seva utilitat pública, on l’excursionisme és l’eina transversal. Per això, a continuació trobareu els diferents fronts on necessitem suport econòmic i els avantatges fiscals als quals es poden acollir les aportacions de mecenatge.

PROJECTES ESTRATÈGICS


Equipaments
 • Reformar i adaptar els espais disponibles respectant i dignificant el seu valor.
 • Buscar nous llocs que ens permetin complementar l’oferta als socis i facilitar la gestió de l'equip professional.

Refugis
 • Posar a punt els refugis del CEC, donant-los el valor que es mereix un servei públic que apropa els ciutadans a la muntanya.
 • Millorar l’adequació constructiva, la seguretat, la resiliència econòmica, la sostenibilitat i l’estalvi energètic, etc.

Informatització
 • Avançar en el procés de millora i adequació tecnològica del Centre, en especial la tecnologia de la informació.

Voluntariat
 • Dinamització del voluntariat a tots a tots nivells.
 • Invertir en la formació d’un equip de voluntaris amb talent que ens permetran assolir els nostres objectius i col·laborar amb l’equip professional.

Infants i jovent
 • Promoció d’activitats i generació de continguts de qualitat per a aquestes franges d’edat.

Escola de muntanya
 • Enfortir la nostra dimensió esportiva i esdevenir una porta d’entrada de nous socis i sòcies al Centre, facilitant la descoberta endreçada, segura i sostenible del medi natural.

Patrimoni cultural
 • Comptar amb les eines i recursos per a poder estudiar i donar a conèixer el nostre riquíssim fons cultural, un dels trets distintius del Centre.AVANTATGES DEL MECENATGE


BENEFACTORS - Persones físiques

Diners - Deducció en la quota de l'IRPF*

Els percentatges de deducció corresponen a la suma del 70%, 30% o 35% respectivament per la condició d'entitat d’utilitat pública, més el 15% del tram autonòmic relatiu al foment de la llengua catalana, que s'aplica a la meitat de la donació (7,5% sobre el total).

* Límit de la deducció en l’IRPF: 10% de la base liquidable.
** A partir del 3r any consecutiu.

EMPRESES - Persones jurídiques

Diners - Deducció en l'Impost de Societats (IS)*


* Límit de la deducció en l’IS: 10% de la base imposable.
** A partir del 3r any consecutiu.

ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ PER PERSONES I EMPRESES

 • Donació de béns mobles, immobles i drets.
 • Cessió gratuïta de l’usdefruit sobre immobles, valors, altres béns i drets
 • Convenis de col·laboració (empresaris i/o professionals)
 • Contractes de patrocini publicitari (empresaris i/o professionals)
llegat

LLEGAT TESTAMENTARI

Una altra manera d’ajudar a que els valors i la missió del CEC pervisquin en el temps és el llegat testamentari.

Així, la generositat demostrada en vida pot prolongar-se a través del testament.
Fes-te soci!
X