Si tens cap dubte deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu

O truca’ns al

933 152 311

SOCI DE PLE DRET

Matrícula 20€ (pagament únic)

AMB ASSEGURANCA CEC*

Veterans i sèniors Familiar Joves 26-30 Joves 18-25 Protector
Més de 30 anys Cònjugue veterà o sènior De 26 a 30 anys De 18 a 25 anys Feste’n ara!
133€ 60€ 80€ 60€ 180€

AMB ASSEGURANÇA FEEC*

Veterans i sèniors Familiar Joves 26-30 Joves 18-25 Protector
Més de 30 anys Cònjugue veterà o sènior De 26 a 30 anys De 18 a 25 anys  Feste’n ara!
120€ + llicència 47€ + llicència 67€ + llicència 47€ + llicència 180€ + llicència

*Comparativa assegurança CEC i assegurança FEEC [PDF] i llicències FEEC 2018. A atenció al soci et tramitarem la llicència FEEC al moment.

** Els socis de ple dret poden fraccionar el pagament de la quota anual amb un sobrecost d’1€ per trimestre.

SOCI MENOR

Júniors 14-17 Infants 6-13 Infants 0-5
24€ 18€ 13€

SOCI PARTICIPATIU

25€ + llicència FEEC

Drets i avantatges dels socis de ple dret i dels socis participatius [PDF]

Desgravació fiscal de fins al 75% de la quota*

El Centre Excursionista de Catalunya és una entitat declarada d’utilitat pública i  tant les quotes com les donacions es poden desgravar a l’hora de fer la declaració de la renda.

Persones físiques (IRPF) Percentatge de deducció
Primers 150€ 75%
A partir de 150€ 30%
A partir de 150€ durant més de 3 anys consecutius 35%

*La base desgravable de la quota no comprèn la totalitat de la quota, vegeu l’exemple.

Exemple:

Soci de ple dret amb una quota de veterà o sènior (133€) amb una base desgravable de 107€.

Percentatge de deducció Deducció Quota després de la deducció
Primers 150€ 75% 80,25€ 52,75€
A partir de 150€ 30% 32,1€ 95,55€
A partir de 150€ durant més de 3 anys consecutius 35% 37,45€  100,9€

Com em faig soci del CEC?

Inscripció:

  • Personalment o per telèfon a l’àrea d’atenció al soci del CEC.
    c/Paradís, 10 Barcelona · 93 315 23 11)

Dilluns i Dimarts
De 10:30 a 13:30 h i de 16:30 a 21:30 h

Dimecres, Dijous i Divendres
De 16:30 a 21:30 h.

  • La modalitat soci de Ple Dret veterà o sènior amb assegurança CEC es pot donar d’alta aquí
Forma de pagament:
  • Per telèfon: amb targeta de crèdit/dèbit.
  • Personalment: en efectiu o targeta de crèdit/dèbit.
  • La quota anual de l’any en curs dels socis de ple dret es cobren en la part proporcional als dies que resten per acabar l’any.

Pagament fraccionat:

  • Prèvia sol·licitud, es pot demanar el pagament fraccionament de la quota de soci de ple dret (trimestralment). Aquesta opció tindrà un sobrecost d’1€ per trimestre.

Consentiment d’ús d’imatges

Per tal que el CEC pugui fer ús de les imatges dels socis realitzant activitats organitzades pel CEC, heu de signar aquest document d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Si l’alta de soci la realitzeu a través de la pàgina web del CEC cal que feu arribar el document signat a cec@cec.cat.

Menors d’edat

Els pares o tutors dels socis menors de 18 anys han de signar aquest document d’acord amb la LO 15/1999 de Protecció de Dades Personals. Cal que feu arribar el document signat a cec@cec.cat

Per tal que el CEC pugui fer ús de les imatges dels socis menors de 18 anys realitzant activitats organitzades pel CEC, els pares o tutors d’aquests socis han de signar aquest document d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Cal que feu arribar el document signat a cec@cec.cat