Assemblea General Ordinària i eleccions a Junta Directiva - Centre Excursionista de Catalunya

Assemblea General Ordinària
Eleccions a Junta Directiva
CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 I D'ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA

Dimecres, 7 d’abril del 2021, 19 h.Benvolgut/uda soci/sòcia,

Per acord de la Junta Directiva de 15 de febrer, el proper dimecres 7 d’abril es convoca l'Assemblea General Ordinària i les eleccions a Junta Directiva del Centre Excursionista de Catalunya. L'acte assembleari es durà a terme a les 19.00 h, segons el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Benvinguda del President

2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea anterior

3. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria 2020

4. Aprovació, si escau, de l'estat de comptes, balanç i liquidació del pressupost del 2020

5. Projecte de reforma i usos del Xalet Juli Soler i Santaló

6. Eleccions a Junta Directiva

7. Torn obert de paraules

Els propers dies se us facilitarà tota la informació necessària per tal de participar en l'Assemblea.

CALENDARI ELECTORAL

El proper 26 de febrer es constituirà la Junta Electoral.

El cens electoral podrà ser consultat a la seu social del 2 al 10 de març, de dilluns a dijous de 10:30 a 13:00 h i de 17:00 a 21:00 h i els divendres de 10:30 a 13:00 h.

Les possibles reclamacions sobre el cens hauran de fer-se per escrit a la Junta Electoral.

El 10 de març s’aprovarà el cens electoral definitiu.

Les candidatures a Junta Directiva hauran de presentar-se per escrit a la Junta Electoral del 2 al 10 de març.

El 15 de març es proclamaran les diverses candidatures. Si només es presentés una candidatura s’aprovarà aquesta per aclamació.

La campanya electoral tindrà lloc del 22 de març fins al 4 d’abril.

El 7 d’abril se celebraran les eleccions a Junta Directiva.


Si tens qualsevol dubte pots contactar amb nosaltres a atenciosoci@cec.cat o trucant al 933 152 311.
Fes-te soci!
X