Comissió de Botànica - Centre Excursionista de Catalunya

Comissió de recerca botànica

Té per finalitat  conèixer el país, a través del seu paisatge, i estudiar-ne la flora, la fauna, la geologia i altres ciències de la natura, de manera pràctica sobre el terreny.

El 7 d’agost de 1908, amb el nom de Secció de Geologia i Geografia Física, sota l’impuls dels geòlegs Mn. Norbert Font i Sagué, Lluís Marià Vidal i del químic i naturalista Francesc Novellas. A l’abril de 1968, prengué el nom actual, que s’esqueia més a les disciplines que entraven en el seu camp d’activitats.

La fundació de la Secció nasqué del desig d’aglutinar la dedicació dels socis que —ja des de la fundació del Centre fent seus els ideals dels fundadors d’unir esport i cultura— han treballat en diferents camps de la geografia, les ciències naturals, la meteorologia, la cartografia, l’espeleologia, etc., amb nombroses publicacions, cursets, excursions, viatges i altres activitats, que s’han anat desplegant al llarg dels més de cent-trenta anys d’existència de l’entitat.

Des de la fundació del Centre, grans científics col·laboraren en aquesta Secció, com ara el canonge Jaume Almera i Comas, Marià Faura i Sans, Ramon Bataller i Calatayud, Lluís Soler i Sabarís, tots dins el camp de la geologia i paleontologia; Pius Font i Quer, Joan Cadevall i Diars, Estanislau Vayreda i Vila, Cels Gomis i Mestres, Oriol de Bolòs i Capdevila, Francesc Masclans i Girvés, Josep Vigo i Bonada, dintre la botànica; Eduard Fontserè i Riba, dins el camp de la meteorologia; Francesc Carreras i Candi, Francesc Flos i Calcat i Pau Vila i Dinarés, dintre la geografia.

Actualment  hi ha actiu l’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina

L’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina

L’Equip de Recerca Botànica és la continuació del Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina que va ser constituït el dia 30 de novembre de 1986, per Núria Arnan i Castells, Josep Nuet i Badia, Narcís Rucabado i Franquesa (†) i Hilari Sanz i Gonel (†), en ocasió de l’homenatge pòstum a Ramon Pujol i Alsina, que en el Centre Excursionista de Catalunya havia dut a terme una tasca de divulgació i de sensibilització sobre el món vegetal i en especial sobre la flora alpina.

L’objectiu i la filosofia del Grup va ser crear un espai obert on conrear l’estudi de la botànica en l’àmbit de l’excursionisme i en contacte directe amb la muntanya.

L’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina, que va ser fundat per Valentí González i Josep Nuet Badia, l’any 2006, és un grup obert i especialitzat en la pràctica de l’excursionisme científic, format per socis del Centre Excursionista de Catalunya, que es dedica a conrear, comunicar i promoure la seva afició: el coneixement de les plantes i l’estudi del món vegetal, principalment dins l’àmbit geogràfic català.

Manté un ritme d’activitats setmanal, -amb la trobada botànica del dijous al local social-, mensual -amb la sortida de treball de camp- i trimestral, -amb el curs de primavera i el curs d’estiu, que es fan organitzats per l’Escola de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya.

Actualment està dirigit pels seus fundadors Valentí González -biòleg i botànic- i Josep Nuet Badia -botànic-, que actuen com a animadors i instructors del grup.

Publica un blog on comunica les seves activitats i els resultats del treball que fa.

Curs 2017-2018

Les sortides mensuals de treball de camp estaran dedicades en la recerca de plantes dels indrets de Catalunya que han estat menys explorats.

Amb aquest treball col·lectiu, que anomenem Projecte FitoCAT, col·laborarem, com ja venim fent, amb el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, aportant citacions botàniques en aquest catàleg fet per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona.

L’objectiu primer d’aquesta activitat és aprendre, a través de la pràctica, la determinació de plantes.

Secundàriament, podrem aprendre l’ús del programari específic per a la recollida de dades al camp amb dispositius digitals (telèfons intel·ligents i tauletes tàctils) i l’aplicació Zamiadroid.

Recordem que aquestes activitats estan obertes a tothom i que no es necessita cap mena de coneixement previ. Només cal tenir interès i curiositat per conèixer el món vegetal en el marc de la muntanya.

Sortides de treball de camp (2017-2018)

Diumenge, 8 d’octubre 2017 – Sector del rec del Gorg Negre, Perafita (el Lluçanès).
Diumenge, 12 de novembre 2017 – Sector de Sant Salvador de les Espases (el Baix Llobregat).
Dissabte, 16 de desembre 2017 – Sector dels turons de Céllecs (el Vallès Oriental).
Diumenge, 14 de gener 2018 – Sector de Sant Martí de Tous (l’Anoia).
Diumenge, 11 de febrer 2018 – Sector del turó de les Creus, Montmeló (el Vallès Oriental).
Diumenge, 11 de març 2018 – Sector de Castellfollit del Boix (el Bages).
Diumenge, 8 d’abril 2018 – Sector de la riera de Sorreig, Sobremunt (Osona).
Diumenge, 13 de maig 2018 – Sector de Vallmanya de Pinós (el Solsonès).
Diumenge, 10 de juny 2018 – Sortida especial de formació pels membres de l’Equip de Recerca Botànica. Sector de Peguera (el Berguedà).

Sessions al laboratori de botànica del Centre

Cada dijous, de 2/4 de 7 a les 9 del vespre, a la taula rodona de la sala social del CEC, determinació de plantes, preparació de les sessions de treball de camp i sessions especials sobre temes de botànica.

Cursos

Curs de primavera, amb una sessió teòrica i una sortida de treball de camp els mesos d’abril, maig i juny.

Curs d’estiu, del 2 al 6 de juliol.

La oferta detallada dels cursos estarà disponible a partir de l’1 de gener del 2018.

Fes-te soci!
X